Poziv i materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeca Grada Bakra

Poziv i dnevni red
Poziv i dnevni red za 16. sjednicu Gradskog vijeca Grada Bakra

1. tocka dnevnog reda
Verifikacija zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeca Grada Bakra

3. tocka dnevnog reda
Donosenje odluke o ukljucivanju Grada Bakra u Program POS-a

4. tocka dnevnog reda
Donosenje odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrdjivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa drustveno poticajne stanogradnje na podrucju Grada Bakra

5. tocka dnevnog reda
Donosenje odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Bakra za 2019. godinu

6. tocka dnevnog reda
Analiza stanja sustava civilne zastite na podrucju Grada Bakra za 2018. godinu

7. tocka dnevnog reda
Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Grada Bakra za 2019. godinu

Povratak na prethodnu stranicu