Poziv i materijali za nastavak 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

14. točka dnevnog reda

Odluka o komunlanom redu

15. točka dnevnog reda

Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra

16. točka dnevnog reda

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra

17. točka dnevnog reda

Izmjene i dopune Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra najam

18. točka dnevnog reda

Izvješće o radu GKD Dobra d.o.o. za 2018. godinu

19. točka dnevnog reda

Izvješće o radu Industrijska zona d.o.o. za 2018. godinu

20. točka dnevnog reda

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Bakra "Obalni park s edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru"

 
Povratak na prethodnu stranicu