Učitavanje stranice: Kontakt

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar
tel: 051 / 455 710 | fax: 051 / 455 741
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 07,30 - 15,30 sati

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda i petak: 08,00 - 11,00 sati, utorak i četvrtak: 12,00 do 15,00 sati

OIB: 31708325678
MB: 2562235
IBAN: HR7824020061800400007 (Erste)

URED GRADA

Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail Fax
Pročelnik Maja Šepac Rožić 455-745 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata Eleonora Sokolić Brusić 455-727 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb, šport i odgoj Nena Gudac 455-743 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za kulturu, obrazovanje i promidžbu Paula Mikeli 455-746 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Administrativni tajnik Marina Skočilić 455-742 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail Fax
Pročelnik Iva Marohnić 455-722 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za proračunsko računovodstvo i nadzor Branka Šišul 455-724 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za proračunsko računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija Mia Giorgolo Valić 455-725 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Stručni suradnik za proračunsko računovodstvo Josipa Miloš 455-723 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail Fax
Pročelnik Zvonka Marčelja 455-733 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove Viktor Polić 455-728 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu Davor Vidas 455-748 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Administrativni referent Gabrijela Mitić 455-732 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Referent za uredsko poslovanje Nikolina Zeman 455-710 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

Radno mjesto Ime i prezime Telefon E-mail Fax
Pročelnik Davor Skočilić 455-755 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije Matea Margan 455-752 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i investicije Iris Devčić 455-752 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Stručni suradnik za investicije i održavanje komunalne infrastrukture Aranka Velkovski 455-749 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Stručni suradnik za obračun komunalnih prihoda i investicije Tanja Bruketa 455-754 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Komunalni redar Dominik Barbiani 455-759 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Komunalni redar Marko Car 455-757 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 455-741
Top