Učitavanje stranice: Javni natječaj za Udrugu pomoć u kući Grada Bakra

Petak, 10 Srpanj 2020 12:34

Javni natječaj za Udrugu pomoć u kući Grada Bakra

Udruga za pomoć u kući Grada Bakra dana 10. srpnja 2020. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 • I. Gerontodamaćice (pomoć u kući starijim osobama) – 2 izvršitelja/ice
 • II. Domaćica (pomoć u kući osobama s posebnim potrebama) – 1 izvršitelj/ica

Opći uvjeti

 • a. niža stručna sprema (završena osnovna škola)
 • b. mogućnost upravljanja osobnim vozilom (vozačka dozvola B kategorije) – samo za radno mjesto gerontodomaćice
 • c. mogućnost korištenja osobnog vozila – samo za radno mjesto gerontodomaćice

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • zamolbu,
 • kratak životopis,
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o mogućnosti upravljanja osobnim vozilom, ako je potrebno,
 • uvjerenje o radnom stažu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju i izjavu o mogućnosti korištenja osobnog vozila, ako je potrebno.

Od kandidata koji bude izabran može se tražiti na uvid dostava gore navedene dokumentacije u originalu.

 • II. Radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rok od mjesec dana.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 21. srpnja 2020. godine, do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Prijave se dostavljaju na adresu Grad Bakar, Ured Grada, Primorje 39, 51222 Bakar, uz naznaku „Natječaj za gerontomaćicu / domaćicu - NE OTVARATI“ ili osobno u pisarnici Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar.

Prilikom odabira kandidata postupiti će se i sukladno članku 18. stavku 1. podstavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17).
Kandidati koji odgovaraju postavljenim uvjetima natječaja biti će pozvani na razgovor. Nakon završenog postupka odabira svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima.

U slučaju bilo kakvih dodatnih informacija možete se obratiti Uredu Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar ili na telefon 455-745.

Top