Učitavanje stranice: Početak postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije

Utorak, 22 Listopad 2013 10:37

Početak postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije

Dana 21. listopada 2013. godine započeo je otvoreni postupak javne nabave koji za cilj ima sklapanje ugovora o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu dijela zdravstvene stanice Škrljevo - Kukuljanovo u dječji vrtić. Dokumentacija je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 22. listopada 2013. godine, a možete je naći i u prilogu ove obavijesti.

Top