Učitavanje stranice: Početak postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom

Srijeda, 23 Listopad 2013 02:00

Početak postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom

23. listopada 2013. godine u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Narodnih novina je objavljen poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne jabave za opskrbu električnom energijom. Dokumentaciju možete skinuti ili sa stranica eojn.nn.hr ili u nastavku ovog članka, gdje se nalazi ažurirana dokumentacija i troškovnik.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top