Učitavanje stranice: Bagatelna nabava: usluga izrade Strateškog razvojnog programa Grada Bakra

Srijeda, 15 Travanj 2015 13:18

Bagatelna nabava: usluga izrade Strateškog razvojnog programa Grada Bakra

Grad Bakar objavljuje poziv za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluge izrade strateškog razvojnog programa Grada Bakra (PUR) za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Rok za dostavu ponuda je 23. travanj 2015. godine. Sve detalje možete pronaći u prilogu ili na broj telefona 051/455-727.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top