Učitavanje stranice: Poziv za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj 2014/15. godini

Utorak, 02 Prosinac 2014 01:00

Poziv za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj 2014/15. godini

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću Bakar će se zaprimati od 08.- 31. prosinca 2014. godine u svim našim objektima.

1. FIJOLICA – Lokaj bb, tel. 761-126
2. HRELJIN – Hreljin 267 a, tel-545-544
3. ŠKRLJEVO – Škrljevo bb ( ispod ambulante Škrljevo ), tel. 502-949

Za program predškole potrebno je prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2009. godine. Djeca pripadnici  romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima koje uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi te djeca s teškoćama u razvoju mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Dokumenti potrebni za upis:
1. Popunjeni obrazac Prijave
2. Preslika izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista ( neovisno o datumu izdavanja)
3. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju ( za dijete s teškoćama u razvoju )

Program predškole započet će 02. veljače i trajati će do ( ispunjenja fonda od 250 sati) kraja svibnja 2015. godine.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top