Učitavanje stranice: Najava: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015 21:47

Najava: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra
Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici 10.prosinca 2015.g.s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:
 
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega zamjenskog vijećnika;
2. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća;
3. Vijećnički sat;
4. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
5. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo;
   (izvjestitelji Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
   (izvjestitelj Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2016.godini;
   (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
8. Donošenje Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci  predškolskog odgoja
    i obrazovanja za 2016.godinu;
   (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
9. Donošenje Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016.godinu;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
10. Donošenje Odluke o Proračunu Grada Bakra za 2016.-2017.godine;
     (izvjestitelj Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2016.godinu;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
12. Donošenje dokumenata Civilne zaštite:
     - Procjene ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Bakra od katastrofa
     i velikih nesreća,
     - Plana zaštite i spašavanja,
     - Plana Civilne zaštite Grada Bakra (izvjestitelj: Boris Kauzlarić,vanjski suradnik za zaštitu od požara)
13. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
14. Donošenje Odluke o porezima Grada Bakra;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
     zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2016.godinu;
     (izvjestitelji:Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
16. Donošenje drugih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2015.godinu;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Davor Skočilić)
17. Donošenje trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Bakra za 2015.godinu i Izmjena i dopuna projekcija
     Proračuna Grada Bakra za 2016-2017.godinu;
     (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top