Učitavanje stranice: Najava: 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Utorak, 03 Svi 2016 13:14

Najava: 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Sjednica će se održati u četvrtak, 12.svibnja 2016.g.  s početkom u 17,00 sati. Sjednica će se održati u četvrtak, 12.svibnja 2016.g. s početkom u 17,00 sati.

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“ PGŽ br. 34/09,7/13,14/13) sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici četvrtak, 12.svibnja 2016.g.  s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje odluke o diobi i djelomičnom ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br.1574/104,
    cesta i neplodno,površine 3.535 m²,upisane u z.k.ul.br. 2767 k.o.Kukuljanovo;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top