Učitavanje stranice: Najava: 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Četvrtak, 18 Lipanj 2015 12:33

Najava: 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u Gradskoj vijećnici četvrtak 02.srpnja 2015.g. s početkom 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega zamjenskog vijećnika;
2. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća;
3. Vijećnički sat;
4. Donošenje Odluke o stjecanju prava vlasništva nekretnine označene kao k.č. br. 991/1 k.o. Krasica, u naravi Dom kulture ,darovanjem od Republike Hrvatske;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)  
5. Donošenje odluke o isključenju iz opće uporabe javnog dobra – nekretnina označenih kao k.č. br. 3/3 i 3/5 k.o. Ružić selo;
    (izvjestitelji. Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
6. Donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Bakra u 2015.godinu;
   (izvjestitelj: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić)
7. Donošenje Odluke o katastarskim česticama iz nove izmjere k.o. Bakar koje se koriste kao javno dobro u općoj uporabi;
   (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Davor Skočilić)
8. Informacija - Plan gospodarenja otpadom Grada Bakra za razdoblje 2015.- 2021.godina;
   (izvjestitelj: Tomislav Klarić,Davor Skočilić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top