Učitavanje stranice: Najava: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Četvrtak, 30 Listopad 2014 13:46

Najava: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u četvrtak 06. studenog 2014.g. u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća;
2. Vijećnički sat;
3. Objava javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Bakra;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
4. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od
    požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Grada Bakra;
    (izvjestitelj: Tomislav Klarić)
5. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
    i namještenika;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
7. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Bakra LAG „Vinodol“;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top