Učitavanje stranice: Najava: 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Srijeda, 25 Rujan 2013 09:33

Najava: 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 04. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u četvrtak 03.listopada 2013.g. u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
    i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje
    lipanj-prosinac 2013.godine, u privitku;
   (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
4. Donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Bakra, u privitku;
    (izvjestitelji:Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja)
5. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Bakra za razdoblje od siječnja–lipnja 2013.godine, u privitku;
    (izvjestitelj: Tomislav Klarić)
6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grad Bakra za 2012.godinu;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Ivna Kauzlarić)
7. Donošenje odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između
     Grada Bakra i Grada Sveta Nedelja, u privitku;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Zvonka Marčelja) 
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju UPU – 26 dijela naselja Plase – NA 91, u privitku;
    (izvjestitelji: Tomislav Klarić,Aranka Velkovski)

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top