Učitavanje stranice: Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Petak, 26 Srpanj 2013 09:38

Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

Na temelju odredbi članka 79. i 80. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine“PGŽ br. 34/09,7/13,14/13)  sazivam 03. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati  petak 02.kolovoza 2013.g. u Gradskoj vijećnici s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 2.sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra;
2. Vijećnički sat;
3. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra, u privitku;
   - izvjestitelji: Tomislav Klarić,Aranka Velkovski
4. Donošenje Odluke o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra;
   -veza dopis KLASA 021-05/13-01/06 URBROJ:2170-02-01-13-2, u privitku;
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Bakra
    za razdoblje 01. siječanj-30. lipanj 2013.g., u privitku;
    - izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić
6.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
    zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje lipanj-prosinca 2013. godine, u privitku;
    - izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić
7.
Donošenje odluke o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
    koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, u privitku;
    - izvjestitelji: Tomislav Klarić, Ivna Kauzlarić
8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Bakar"
    za donošenje predloženih izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Bakar", u privitku;
    - izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja
9.
Donošenje Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Bakra, u privitku;
    - izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja
10. Donošenje Odluke o pradaji dijela nekretnine označene kao 2906/1 k.o. Kukuljanovo
    u površini od 18.000 m2 t.d. Industrijska zona d.o.o.;
    - izvjestitelji: Tomislav Klarić, Zvonka Marčelja

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Top