Učitavanje stranice: I. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2018. godinu

Subota, 10 Veljača 2018 00:43

I. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/09., 37/09., 7/13., 44/13. i „Službene novine Grada Bakra“ br. 11/14.) donosi I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BAKRA ZA 2018. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top