Učitavanje stranice: IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2018. godinu

Subota, 24 Studeni 2018 00:50

IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 4/18.) donosi IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BAKRA ZA 2018. godinu. 

Za više informacija preuzmite privitak.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top