Učitavanje stranice: VII. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2019. godinu

Petak, 06 Rujan 2019 12:10

VII. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 4/18. i 12/18.) donosi VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BAKRA ZA 2019. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top