Učitavanje stranice: Plan nabave Grada Bakra za 2021. godinu

Ponedjeljak, 11 Siječanj 2021 21:42

Plan nabave Grada Bakra za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 4/18., 12/18. i 4/20) donosi PLAN NABAVE GRADA BAKRA ZA 2021. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top