Učitavanje stranice: IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. god

Utorak, 12 Rujan 2017 23:29

IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. god

IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/09., 37/09., 7/13., 44/13. i „Službene novine Grada Bakra“ br. 11/14.) donosi IV. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top