Učitavanje stranice: V. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. god

Ponedjeljak, 09 Listopad 2017 09:17

V. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. god

V. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. god V. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. god

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/09., 37/09., 7/13., 44/13. i „Službene novine Grada Bakra“ br. 11/14.) donosi V. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2017. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top