Učitavanje stranice: Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

Ispiši ovu stranicu
Petak, 05 Siječanj 2018 11:01

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/09., 37/09., 7/13., 44/13. i „Službene novine Grada Bakra“ br. 11/14.) objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.