Materijali za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra


Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra

1. točka dnevnog reda

Verifikacija zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

3. točka dnevnog reda

Izvješće o radu Gradonačelnika u razdoblju 01. siječnja - 30. lipnja 2021.

4. točka dnevnog reda

Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o osnivanju poduzetničkih zona na području Grada Bakra:
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Glavičina
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Lunga-Hreljin
- Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone "Bakar" plato bivše koksare u Bakru

5. točka dnevnog reda

Donošenje Plana razvoja Grada Bakra za razdoblje 2021.-2027. godine

6. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe kojom bi se priznalo pravo vlasništva Republici Hrvatskoj na nekretnina k.č.br. 2355/1, 3381/1, 3390/3, 3392/2 k.o. Hreljin

7. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe kojom bi se priznalo pravo vlasništva Republici Hrvatskoj na nekretninama u k.o. HreljinPovratak na prethodnu stranicu