Poziv i materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra

Poziv i dnevni red

Poziv i dnevni red za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra

1. točka dnevnog reda

Verifikacija zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

3. točka dnevnog reda

Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

4. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra

5. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

6. točka dnevnog reda

Donošenj Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra

7. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju Ugovora

8. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

9. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

10. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2019. godini

11. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu

12. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu

13. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2019. godinu

14. točka dnevnog reda

Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu

15. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu

16. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe kojom bi se priznalo pravo vlasništva Republike Hrvatske na k.č.br. 2095/33 k.o. Škrljevo

17. točka dnevnog reda

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine

18. točka dnevnog reda

Izvješće o proedbi Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za 2019. godinu


Povratak na prethodnu stranicu