Materijali za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra


Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra

1. točka dnevnog reda

Verifikacija zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra

3. točka dnevnog reda

Donošenja Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Bakra za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Odluke o produljenju važenja postojećeg Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2020. godine

4. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo

5. točka dnevnog reda

Donošenje odluka o prihvaćanju:
- Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu
- Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu
- Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2021. godinu
- Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2021. godinu

6. točka dnevnog reda

Donošenje odluka o prihvaćanju:
- Programa javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2021. godinu
- Programa javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2021. godinu
- Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2021. godinu
- Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu

7. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o Proračunu Grada Bakra za 2021. godinu i projekcijama Proračuna za 2022. i 2023.

8. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu

9. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2021. godinu

10. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Grada Bakra

12. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o prihvatu darovanja viška iskopa mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena od Republike Hrvatske

13. točka dnevnog reda

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Bakru
Povratak na prethodnu stranicu