Učitavanje stranice: Maškarane zabave Škrljevo, Hreljin

Maškarane zabave Škrljevo, Hreljin


Zadnje 3 subote (8.2., 15.2. i 22.2.) maškarani tanci u Domu kulture Hreljin uz grupu „Impuls“

Zadnje 4 subote (1.2., 8.2., 15.2. i 22.2.) u Domu kulture Škrljevo uz grupu „Asi“ (od 21:30 do 04:00 h)

 
 
 
Top