Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu referenta-komunalnog redara, obavijest o testiranju

Utorak, 29 Ožujak 2022 15:56

Natječaj za prijam u službu referenta-komunalnog redara, obavijest o testiranju

Prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata testiranjem, održati će se u četvrtak, 07. travnja 2022. godine u 09,00 sati u Vijećnici Grada Bakra u Bakru, Primorje 39, II kat.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je listu kandidata kako slijedi:

  1. Raoul Francetich;
  2. Siniša Grgurić;
  3. Dario Mičetić;
  4. Igor Kezić;
  5. Tamara Sparožić.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20);
  2. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13);
  3. Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Bakra br. 4/20);
  4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službene novine Grada Bakra br. 5/19);
  5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, 110/21).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

 

 

 

KLASA: UP/I-112-01/22-01/04
URBROJ: 2170-2-04/4-22-16

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top