Učitavanje stranice: Poziv: dodjela kompostera

Srijeda, 18 Veljača 2015 12:58

Poziv: dodjela kompostera

Dodjela kompostera Dodjela kompostera

Obavještavaju se svi građani s područja  Grada Bakra o mogućnosti dobivanja na korištenje kompostera zapremnine 400 litara za kompostiranje vlastitog biootpada iz kućanstva. U ovoj godini biti će ukupno podijeljeno 30 kompostera.

Korisnici moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

imati prebivalište na području Grada Bakra,
biti obveznici plaćanja komunalne naknade na prijavljenoj adresi,
ne smiju imati nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Bakru i komunalnom društvu „Čistoća“ d.o.o. Rijeka.

Komposteri su proizvedeni od polietilena. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica posuda kompostera nema dno. Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provjetravanje.  Dimenzije kompostera su 660 x 660 x 1100 mm, težina 13 kg, zapremnina 400 litara.

U komposterima se može kompostirati: voćni i povrtni otpaci, talog kave i čaja, kora citrusovih plodova u manjoj količini, smeđi karton i novinski papir u manjoj količini, ljuske od jaja, izmet malih životinja, lišće, uvelo cvijeće, pokošena trava u manjoj količini, izlomljen vrtni otpad, drvena vuna, trijeske, piljevina i sl. u manjim količinama. Pozivaju se građani da, ukoliko su zainteresirani za dodjelu kompostera i udovoljavaju navedenim uvjetima, podnesu pismene zahtjeve na adresu Grad Bakar, Bakar, Primorje 39 najkasnije do 10. ožujka 2015. godine.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top