Učitavanje stranice: Natječaj za prijam u službu - referent za uredsko poslovanje

Srijeda, 23 Lipanj 2021 12:46

Natječaj za prijam u službu - referent za uredsko poslovanje

Temeljem Odluke pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra KLASA: UP/I- 112-01/21-01/03, URBROJ: 2170-02-04/4-21-1 od 07. lipnja 2021. godine objavljen je Javni natječaj  za prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra – referent za uredsko poslovanje. Rok za dostavu prijava istekao je 21. lipnja 2021. godine.

Na natječaj se ukupno prijavilo 5 kandidata od kojih svi zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.

Temeljem navedenog, utvrđuje se lista kandidata kako slijedi:

1. Mirjana Mičetić

2. Snježana Tatalović

3. Dijana Radoslav

4. Brigitte Mijolović

5. Lorena Ružić

6. Iva Smokvina Vranić

Prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata testiranjem, održati će se u ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine u 09,00 sati u Vijećnici Grada Bakra u Bakru, Primorje 39, II kat.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Top