Učitavanje stranice: Natječaja za zapošljavanje asistenta- pomoćnika djetetu u dječjem vrtiću

Utorak, 05 Listopad 2021 12:09

Natječaja za zapošljavanje asistenta- pomoćnika djetetu u dječjem vrtiću

Udruga Pomoć u kući Grada Bakra dana 05. listopada 2021. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje:

  • Asistent – pomoćnik djetetu u dječjem vrtiću – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme dok postoji potreba, a najkasnije do 31. srpnja 2022. godine, na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno uz mogućnosti produženja na puno radno vrijeme, sukladno preporukama stručnih osoba.

Opći uvjeti

  • završena četverogodišnja srednja škola ili integralni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, položen vozački ispit B kategorije, ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prednosti pri zapošljavanju imati će kandidati koji su po struci edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, psiholog, učitelj, socijalni radnik ili odgojitelj.

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti (u preslici):

  • zamolbu,
  • kratak životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • presliku dokaza o državljanstvu,
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Od kandidata koji bude izabran zatražiti će se dokaz (potvrda liječnika) o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a može se tražiti na uvid dostava gore navedene dokumentacije u originalu.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 13. listopada 2021. godine, bez obzira na način dostave. Prijave se dostavljaju na adresu Udruge Pomoć u kući Grada Bakra, Škrljevo 308 B, 51223 Škrljevo, uz naznaku „Natječaj za asistenta - NE OTVARATI“.

Prilikom odabira kandidata postupiti će se i sukladno članku 18. stavku 1. podstavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17).

Kandidati koji odgovaraju postavljenim uvjetima natječaja biti će pozvani na razgovor. Nakon završenog postupka odabira svi kandidati biti će obaviješteni o rezultatima.

U slučaju bilo kakvih dodatnih informacija možete se obratiti Uredu Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar ili na telefon 455-745.

Top