Učitavanje stranice: Natječaj: prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Subota, 16 Svi 2015 12:45

Natječaj: prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Dodjela javnih priznanja Dodjela javnih priznanja

Grad Bakar (u daljnjem tekstu Grad) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a pogotovo za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva  i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tomu usmjerene.

I. JAVNA PRIZNANJA GRADA BAKRA SU:

1. POČASNI GRAĐANIN GRADA - Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske  ili strani državljanin, koji je  svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Bakra, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva, i to najviše jedna fizička osoba u godini za koju se proglašava počasni građanin.

2. NAGRADA GRADA ZA ŽIVOTNO DJELO je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada  predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti. Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada Grada za životno djelo.

3. NAGRADA GRADA  je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna  postignuća i doprinos od  osobitog značaja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih  djelatnosti fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe  u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

II. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
1. Najmanje jedna trećina vijećnika vijeća Grada,
2. Gradonačelnik,
3. Vijeća mjesnih odbora,
4. Fizičke i pravne osobe s područja Grada Bakra.

III. Prijedlog iz točke II. ovog natječaja podnosi se u pisanom obliku te obvezno sadrži:
1. Podatke o podnositelju prijedloga,
2. Iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada, te prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,
3. Vrstu javnog priznanja  za koje se osoba/e predlažu.

IV. Rok dostave
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja se dostavljaju na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222  BAKAR  “ Prijedlog za dodjelu javnoj priznanja Grada Bakra za 2015. godinu“ do 02. lipnja  2015. godine.

Top