Učitavanje stranice: Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Krasici

Nedjelja, 12 Veljača 2017 00:00

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Krasici

Zakup poslovnog prostora u Krasici Zakup poslovnog prostora u Krasici

Na temelju članka 12. stavka 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“, br. 03/15., 04/15., 06/15., 03/16.) Komisija za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora. Za više informacija preuzmite privitak.


Predmet ovog Javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Krasici na adresi Krasica 157, kako slijedi:

- namjena prostora: obavljanje ugostiteljske djelatnosti – caffe bar;
- ukupna površina: 60,90 m2;
- stanje prostora: u viđenom stanju i zakupnik ga je dužan urediti o vlastitom trošku. Iznimno, potrebne radove za uvođenje sustava ventilacije u poslovni prostor dužan je izvesti zakupnik o svom trošku uz prethodnu suglasnost zakupodavca, a vrijednost izvršenih radova, temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka, umanjena za 20% na ime otpisa vrijednosti imovine uračunati će se u cijenu zakupnine tijekom trajanja Ugovora o zakupu. Trošak procjene sudskog vještaka snosi zakupnik.
- početni iznos zakupnine mjesečno iznosi: 15,00 kuna/ m2 uvećano za porez na dodanu vrijednost;
- trajanje zakupa: 5 (pet) godina od dana potpisa Ugovora o zakupu poslovnoga prostora.

Top