Učitavanje stranice: Izbori za članove VMO 2022 - Kandidacijske liste i zbirne liste

Četvrtak, 16 Lipanj 2022 00:01

Izbori za članove VMO 2022 - Kandidacijske liste i zbirne liste

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bakra u privitku objavljuje kandidacijske liste i zbirne liste za izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra koji će se održati 3. srpnja 2022. godine.

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top