Učitavanje stranice: Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2023. godinu

Srijeda, 03 Svi 2023 09:18

Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2023. godinu

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Bakra ( Službene novine PGŽ-a br.14/12) Gradonačelnik Grada Bakra objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA  DODJELU JAVNIH PRIZNANJA  GRADA BAKRA ZA 2023.GODINU

Grad Bakar (u daljnjem tekstu Grad) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a pogotovo za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva  i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tomu usmjerene: 

I. JAVNA PRIZNANJA GRADA BAKRA SU:

  1. POČASNI GRAĐANIN GRADA - Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je  svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Bakra, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva, i to najviše jedna fizička osoba u godini za koju se proglašava počasni građanin. 
  1. NAGRADA GRADA ZA ŽIVOTNO DJELO je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti. Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada Grada za životno djelo. 
  1. NAGRADA GRADA je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna  postignuća i doprinos od  osobitog značaja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih  djelatnosti fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe  u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

II. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

1. Najmanje jedna trećina vijećnika Vijeća Grada,
2. Radna tijela Vijeća,
3. Gradonačelnik,
4. Vijeća mjesnih odbora,
5. Fizičke i pravne osobe s područja Grada Bakra.

III. Prijedlog iz točke II. ovog natječaja podnosi se u pisanom obliku te obvezno sadrži:

  1. Podatke o podnositelju prijedloga,
  2. Iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada, te prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,
  3. Vrstu javnog priznanja za koje se osoba/e predlažu.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, podnositelj prijedloga  dužan je dostaviti  i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

IV. Rok dostave

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja se dostavljaju na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222  BAKAR  “ Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Bakra za 2023. godinu“ do 18. svibnja 2023. godine.

GRADONAČELNIK
Tomislav Klarić

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top