Učitavanje stranice: Produljenje zabrane prometovanja u Radnoj zoni R 27

Četvrtak, 10 Svi 2018 14:26

Produljenje zabrane prometovanja u Radnoj zoni R 27

Produljenje zabrane prometovanja u Radnoj zoni R 27 na županijskoj cesti ŽC 5205 od Mavrinaca u smjeru Bakra i preusmjeravanje obilaznim pravcem preko javne ceste L 58110 Cernik – Kukuljanovo. 

Zbog povećanja obima izvođenja radova na polaganju infrastrukture u radnoj zoni R 27 na dijelu uz javnu cestu ŽC 5205 u Kukuljanovu od kružnog križanja kod BAUHAUSA nastavno sjeverno prema Mavrincima u nogostupu sa zapadne strane uz Lesninu u dužini od cca 200 metara privremeno se i dalje zabranjuje prometovanje dijelom javne ceste za smjer Bakar te se i dalje uspostavlja privremena regulacija prometa u široj zoni zatvorene dionice javne ceste i promet preusmjerava obilaznim pravcem preko javne ceste L 58110 i dalje nerazvrstanom cestom uz poslovnu zgradu Industrijske zone d.o.o. Bakar.

Produljenje roka za privremeno uspostavljenu regulaciju prometa može trajati najdalje do 31.05.2018.g. 

Navedena odluka sukladna je Rješenju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije klasa UP/I-340-09/18-05/10, Ur broj. 2170-02-06-18-2 od 25.sječnja 2018.g.

i dopuni rješenja klasa UP/I-340-09/18-05/10, Ur broj. 2170-02-06-18-4 od 05.travnja 2018.g. koja se nalazi u prilogu.

Top