Učitavanje stranice: Izbori za vijeća mjesnih odbora - određivanje članova biračkih odbora

Petak, 15 Lipanj 2018 11:12

Izbori za vijeća mjesnih odbora - određivanje članova biračkih odbora

Sukladno Obveznim uputama broj 1 Gradskog izbornog povjerenstva od 30. svibnja 2018. godine pozivaju se političke stranke ili koalicije zastupljene u Gradskom vijeću Grada Bakra da do 22. lipnja 2018. godine u 24:00 sati odrede članove pojedinih biračkih odbora i dostave njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu. Sukladno članku 8. stavku 3. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra ("Službene novine Primorsko - goranske županije", br. 9/02., 16/10. i 7/13.) političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 8 dana prije dana održvanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Gradskom izbornom povjerenstvu to će tijelo samostalno odrediti članove biračkih odbora.

Sukladno članku 8. stavka 2. prethodno navedene Odluke, po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Bakra.

Imena članova potrebno je dostaviti zajedno s popunjenim obrascem OMO-4 i upitnikom o osobnim podacima za svakog pojedinog člana . Obrazac i upitnik se nalaze u prilogu ove objave.

Top