Učitavanje stranice: Izbori za vijeća mjesnih odbora - priopćenje o promatračima

Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 20 Lipanj 2018 17:09

Izbori za vijeća mjesnih odbora - priopćenje o promatračima

1 .Pravo promatrati izbore za članove vijeća mjesnih odbora imaju:

- promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno kandidata (promatrači političkih stranaka),

- promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača, odnosno kandidata (promatrači birača),

- promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (promatrači nevladinih udruga)

- promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj (strani promatrači).

2. Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.

3. Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.

4. Zahtjev za promatranje izbora i popis promatrača dostavljaju se Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Bakra, najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora, dakle do utorka, 26. lipnja 2018. godine.

Politička stranka, predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, predlagatelj kandidature kandidata grupe birača ili kandidat grupe birača, mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista, odnosno zbirnih lista kandidatura. Uz zahtjev se podnosi i potvrda o svojstvu promatrača.

Politička stranka, odnosno udruga dužna je promatraču kojega je odredila izdati potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke, odnosno udruge određena statutom ili drugom odlukom donesenom na temelju statuta stranke, odnosno punomoćnik kojega ta osoba ovlasti.

Predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, predlagatelj kandidature kandidata grupe birača ili kandidat grupe birača dužni su promatraču kojega su odredili izdati potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, predlagatelj kandidature kandidata grupe birača ili kandidat grupe birača, odnosno punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti.

Nevladine udruge i strani promatrači mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, Uz zahtjev za promatranje izbora nevladina udruga će dostaviti presliku rješenja o upisu u registar udruga, a strani promatrač odobrenje Gradskog izbornog povjerenstva.

5. Promatrač je dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i rada izbornog tijela. Službenu iskaznicu promatraču izdaje i uručuje Gradsko izborno povjerenstvo na čijem se području izbori promatraju.Ako na biračko mjesto dođe osoba koja se legitimira kao ovlašteni promatrač, a nema izdanu iskaznicu, predsjednik biračkog odbora ili član kojeg on odredi upisat će ime i prezime promatrača na iskaznicu i uručiti je promatraču, nakon što provjeri kod Gradskog izbornog povjerenstva da je promatraču odobreno promatranje izbora.

6. Promatrač ima pravo:

- promatranja cjelokupnog izbornog postupka i pravo uvida u cjelokupni izborni materijal sve do proglašenja službenih konačnih rezultata izbora, - biti nazočan radu nadležnog izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica te upozoravati na uočene nepravilnosti, - davati pisane, obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela koje se prilažu zapisniku o radu izbornog tijela, - zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao, te ima pravo biti nazočan primopredaji izbornog materijala - biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te ispunjavanja zapisnika o radu biračkog odbora,

- stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku

- smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.

7. Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.,

- za vrijeme promatranja rada biračkog odbora ne smije odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,

- ne smije tonski ili video snimati rad izbornog tijela- ne smije nositi bilo kakve oznake, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale te na bilo koji drugi način utjecati na birače.

 

Predsjednik GIP Bakar

Davor Grotić, dipl.iur

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.