Učitavanje stranice: Dežurne službe za Grad Bakar

Utorak, 04 Rujan 2018 14:48

Dežurne službe za Grad Bakar

  • Komunalno redarstvo Grada Bakra (vikendom) 099 802 0920
  • Ceste Rijeka d.o.o. 250 007
  • GKD Dobra – pogrebni poslovi na području Grada Bakra 099 249 5898, 761 202
  • Vodovod i kanalizacija d.o.o. – dežurna služba 211 906, 353 222
  • Vodovod i kanalizacija d.o.o. – crpljenje septičkih jama 353 841, 353 885
  • HEP Elektroprimorje – dežurna služba 0800 300 412
  • KAMINO obrt za dimljačarske usluge -  091 952 2829

 

Top