Učitavanje stranice: Izbori za članove VMO Zlobin - Obrasci

Petak, 14 Rujan 2018 13:30

Izbori za članove VMO Zlobin - Obrasci

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bakra objavljuje obrasce OMO-1, OMO-2 i OMO-3 za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra, koji će se održati 21. listopada 2018. godine.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top