Učitavanje stranice: Press konferencija projekta „Znanjem do posla“

Ponedjeljak, 17 Rujan 2018 13:42

Press konferencija projekta „Znanjem do posla“

Općina Viškovo i Grad Bakar su javno prepoznate kao poduzetničke sredine te su po prvi put ostvarile suradnju na projektu s ciljem da svoje iskustvo u poticanju razvoja poduzetništva i socijalnih programa usmjerene na manje razvijena područja Gorskog kotara na načina da se zadovolje potrebe tržišta rada te doprinosi zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Uloga Općine Viškovo je : a) upravljanje i administriranje projektom, b) provedba projektnih aktivnosti i c) mentorstvo Općine Skrad kroz odabir i provedbu verificiranih programa obrazovanja odraslih s obzirom na svoja dosadašnja iskustva s poduzetnicima i tržištem rada te promociju mjera i projektnih aktivnosti.

Uloga Grada Bakra je: a) provedba projektnih aktivnosti, b) administriranje i mentorstvo Općine Skrad po pitanju zapošljavanja marginaliziranih skupina.

Uloga Općine Skrad je: a) provedba projektnih aktivnosti, b) administriranje c) razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina radi povećanje kvalitete života svojih stanovnika i cjelokupne zajednice.

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu projekta odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.030.775,60 kuna. Aktivnosti projekta „Znanjem do posla“ koji započinje Općina Viškovo i partneri Grad Bakar i Općina Skrad će već tijekom trajanja projekta dovesti do umrežavanja polaznika edukacija i njihovih obitelji, te se očekuje kako će u budućnosti biti primjer dobre prakse i ostalim jedinicama lokalne samouprave i svim zainteresiranima, prvenstveno članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Svu metodologiju provedbe projektnih aktivnosti kao i rezultate projekta. Općina Viškovo će dati na korištenje županijskom LPZ-u.

Ovaj projekt je osmišljen kao mjera aktivne politike zapošljavanja ciljnih skupina koje su izgubile motivaciju i vjeru u pronalazak radnog mjesta. Motivacijom i edukacijom polaznika marginaliziranih skupina na način da će im se osigurati stjecanje stručnih znanja i kompetencija u zanimanjima u kojima je sve veći deficit radnika, omogućit će im se ravnopravan položaj na tržištu rada te u konačnici zaposlenje. Kako bi se dodatno pripremilo polaznike za rad u stvarnom okruženju educirat će se zaposlenici prijavitelja, Općine Viškovo i Općine Skrad kako bi mogli sudjelovati u mentoriranju polaznika (individualne konzultacije) tijekom održavanja edukacije, a sve s ciljem postizanja gospodarskog rasta, zapošljavanja i sukladno tome uspostave konkurentnog gospodarstva s visokom razinom zaposlenosti.

Projektna ciljna skupina:
- Dugotrajno nezaposleni
- Korisnici zajamčene minimalne naknade (ZMN)
- Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama

Aktivnosti koje će se provoditi:
- Uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih
- Poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti
- Individualizirani pristup u radu s pripadnicima ciljnih skupina kroz usluge mentorstva

→sve doprinosi povećanju zapošljivosti, približavanje tržištu rada, socijalna uključivost

Provedbom certificiranih programa obrazovanja odraslih odmah će se utjecati na povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina (anketnim ispitivanjem utvrđene su potrebe poduzetnika, JLS, komunalnih poduzeća).
Istovremeno provodit će se i edukacija mentora koja uključuje psihologiju podučavanja, komuniciranja te motivacijske strategije i time jača socijalne kompetencije, vještine i alate neophodne u radu socijalnog uključivanja marginaliziranih skupina. Korisnici ZMN imat će uslugu mentorstva koja im omogućuje individualizirani pristup.

Dodatna vrijednost projekta je edukacija mentora koji su dio zaposleničke strukture Općina Viškovo, Grada Bakra i Općine Skrad te će se moći stečena znanja, vještine i iskustvo primjenjivati na isti ili sličan način i nakon provedbe projekta.
Nakon provedbe svih projektnih aktivnosti za polaznike se očekuje zaposlenje kroz javne radove i u privatnom sektoru uslijed utvrđenog deficita pojedinih zanimanja. Ovaj projekt je odraz socijalne uključenosti i brige za širu zajednicu kroz dijeljenje znanja. Projektom se promovira ciljani, moderan i prihvatljiv pristup cjeloživotnom učenju i usavršavanju koji direktno utječe na poboljšanje osobnih vještina pojedinaca koji su trenutno zaposleni.

Top