Učitavanje stranice: Program manifestacije Jožehova 2019

Petak, 15 Ožujak 2019 23:11

Program manifestacije Jožehova 2019

Program obilježavanja manifetsacije Jožehova 2019. u organizaciji VMO Praputnjak i Udruga s područja Praputnjaka, a pod pokroviteljstvom Grada Bakra i TZ Grada Bakra. 

PROGRAM DOGAĐANJA:

14.03. - Turnir va balotah u 17:00 h 

15.03. – Turnir va balotah u 17:00 h 

16.03. - Turnir va kartami u 09:00 h

- Završnica turnira u balotama i kartama 13.00

- Zabava uz muziku u 18:00 h 

19.03. – Dan sv. Josipa Sv. misa u 10:00 h

Svečana misa u 18:00 h
 

24.03. - "Od kamika do peska - i nazad" u Domu kulture Praputnjak u 19.00 sati

Ča smo delali prošlo leto z Evropun i va Evrope

Izložba fotografija Tandem Fryslan programa. Autori: Guido Bosua i Ivona Miloš

Organizacija Udruga Praputnjak - kulturni krajolik

Top