Učitavanje stranice: Poziv na testiranje za imenovanje ravnateljice GK Bakar

Srijeda, 24 Travanj 2019 10:50

Poziv na testiranje za imenovanje ravnateljice GK Bakar

Poziv na pisano i usmeno testiranje za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Bakar.

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete objavljene u javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Bakar, a koji je objavljen 31. ožujka 2019. godine u "Novom listu" i na internetskim stranicama Grada Bakra, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i razgovor (intervju).

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA
Provjera zanja će se održati 03. svibnja 2019. godine u Vijećnici Grada Bakra (Primorje 39, 51222 Bakar) s početkom u 14.00 sati.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Po utvrđivanju identitea kandidatima će biti podijeljenja pitanja za provjeru znanja. Pismena provjera znanja traje 30 minuta.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima,
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Za pismeni dio provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na razgovoru (intervjuu) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10). S kandidatima koji budu ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju, obavit će se razgovor (intervju).

Nakon provedenog postupka testiranja i razgovora (intervjua) , Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata, prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru (intervjuu).
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Bakra.

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA:

  • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19);
  • Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01);
  • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Top