Učitavanje stranice: Sasatanak Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju

Ponedjeljak, 23 Rujan 2019 11:01

Sasatanak Odbora za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju održati će sasatanak u utorak, 24. rujna 2019. godine u 19.00 sati u domu kulture Praputnjak.

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top