Učitavanje stranice: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU-1 Bakar

Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 04 Rujan 2019 23:24

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU-1 Bakar

Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je 14. sjednici održanoj 18. ožujka 2019. god. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Bakar.

Sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU-1 Bakar.

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenoga, predlaže se provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN, br. 61/14 i 03/17), gradonačelnik donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Bakra.

Prilog: poveznica na SN Grada Bakra
https://www.bakar.hr/sluzbene-novine/item/1253-sluzbene-novine-grada-bakra-br-7-19

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.