Učitavanje stranice: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. ID PPUG Bakra

Ispiši ovu stranicu
Utorak, 14 Siječanj 2020 23:25

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. ID PPUG Bakra

Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je na 19.- toj sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra, održanoj dana 28. listopada 2019. godine, Odluku o izradi V. izmjena i dopuna uređenja Prostornog plana uređenja Grada Bakra (u daljnjem tekst: Plan).

Sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan.

Dobiveno je mišljenje da je za navedeni plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Slijedom navedenoga, predlaže se provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. Sukladno čl. 29. i čl. 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN, br. 61/14 i 03/17), gradonačelnik donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Bakra.

Prilog: poveznica na SN Grada Bakra
https://www.bakar.hr/sluzbene-novine/item/1316-sluzbene-novine-grada-bakra-br-14-19

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.