Učitavanje stranice: II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1 i UPU 28

Četvrtak, 06 Veljača 2020 15:10

II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1 i UPU 28

1. Odluka da za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Bakar nije potrebno provesti stratešku procjena utjecaja na okoliš
2. Odluka da za Urbanistički plan uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija) nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Na temelju čl. 64. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (>Narodne novine<, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (>Narodne novine<, br. 03/17) i čl. 53. Statuta Grada Bakra (>Službene novine Grada Bakra<, br. 4/18 i 12/18), Gradonačelnik Grada Bakra dana 28. siječnja 2020. godine donosi Odluke da za II. izmjene i dopune UPU-1 Bakar, te za UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija) nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08 i 80/13) Grad Bakar dužan je informirati javnost u pitanjima zaštite okoliša.

OVDJE dostavljamo poveznicu na Službene novine Grada Bakra br. 02/2020 od dana 29.01.2020. godine u kojima je objavljen tekst gore navedenih Odluka.

Odluka o započinjanju postupka za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Bakar 

Odluka o započinjanju postupka za Urbanistički plan uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija)

 

Top