Učitavanje stranice: Online obrazac: Izrada kataloga gospodarskih subjekata

Srijeda, 16 Rujan 2020 11:13

Online obrazac: Izrada kataloga gospodarskih subjekata

Grad Bakar, Ured Grada pokrenuo je projekt izrade Kataloga gospodarskih subjekata koji posluju na području Grada Bakra uključujući sva naselja i Industrijsku zonu Kukuljanovo, a sa svrhom da se građanima Grada Bakra i šireg okruženja olakša potraga za proizvodima i uslugama koje trebaju informirajući ih o brojnim djelatnostima kojima se bave poduzetnici na području Grada Bakra.

U svrhu prikupljanja podataka za izradu Kataloga, Ured Grada pripremio je online Obrazac – Upis u katalog gospodarskih subjekata - koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr i Industrijske zone Bakar d.o.o. www.ind-zone.hr te poziva sve poduzetnike s područja Grada Bakra i Industrijske zone Kukuljanovo koji se žele oglasiti i predstaviti u Katalogu da pristupe ispunjavanja Upitnika.

Ispunjavanje online Obrasca moguće je u razdoblju od 16. rujna 2020. godine do zaključno 31. prosinca 2020. godine do kraja dana.

Top