Učitavanje stranice: Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2021. godinu

Utorak, 18 Svi 2021 10:11

Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Bakra za 2021. godinu

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Bakra ( Službene novine PGŽ-a br.14/12) Gradonačelnik Grada Bakra objavljuje NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA  DODJELU JAVNIH PRIZNANJA  GRADA BAKRA ZA 2021.GODINU 

Grad Bakar (u daljnjem tekstu Grad) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a pogotovo za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva  i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tomu usmjerene:  

 1. JAVNA PRIZNANJA GRADA BAKRA SU: 
 1. POČASNI GRAĐANIN GRADA - Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je  svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Bakra, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva, i to najviše jedna fizička osoba u godini za koju se proglašava počasni građanin. 
 1. NAGRADA GRADA ZA ŽIVOTNO DJELO je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti. Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada Grada za životno djelo. 
 1. NAGRADA GRADA je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna  postignuća i doprinos od  osobitog značaja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih  djelatnosti fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe  u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. 
 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
 2. Najmanje jedna trećina vijećnika Vijeća Grada,
 3. Radna tijela Vijeća,
 4. Gradonačelnik,
 5. Vijeća mjesnih odbora,
 6. Fizičke i pravne osobe s područja Grada Bakra. 

III. Prijedlog iz točke II. ovog natječaja podnosi se u pisanom obliku te obvezno sadrži:

 1. Podatke o podnositelju prijedloga,
 2. Iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada, te prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,
 3. Vrstu javnog priznanja za koje se osoba/e predlažu.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, podnositelj prijedloga  dužan je dostaviti  i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju. 

 1. Rok dostave

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja se dostavljaju na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222  BAKAR  “ Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Bakra za 2021. godinu“ do 02. lipnja 2021. godine.

Top