Učitavanje stranice: Podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Ponedjeljak, 02 Kolovoz 2021 14:41

Podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Temeljem Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20.) pozivaju se zainteresirani kandidati na podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. Kandidati trebaju vlastoručno potpisati obrazac Izjave i istu uz presliku osobne iskaznice dostaviti na adresu:

GRAD BAKAR
Primorje 39, 51222 Bakar za imenovanje „sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci“ najkasnije
do 18. kolovoza 2021. godine. 

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
- ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću te ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogao utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti,

- radno iskustvo u stručnom odgojnom radu s mladim osobama (profesori, učitelji, odgojitelji i dr.)

Prijedlog kandidata za suce porotnike za mladež utvrđuje Gradsko vijeće Grada Bakra na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja, a imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Top