Učitavanje stranice: Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2021. godini

Utorak, 30 Studeni 2021 12:59

Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2021. godini

Temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim sportašima s područja Grada Bakra KLASA: 022-01/15-01/44 URBROJ: 2170-02-03/2-15-11 od 14. prosinca 2015. godine, gradonačelnik Grada Bakra raspisuje Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2021. godini. 

Sportaši, ne stariji od 21 godine, koji su ostvarili zapažene rezultate na:

  • međužupanijskom prvenstvu,
  • državnom natjecanju,
  • natjecanju u inozemstvu.

Sportaši koji se bave timskim sportom, a koji su članovi selekcije PGŽ ili članovi reprezentacije.
Sportaši s posebnim potrebama.

Uz ispunjeni obrazac prijave (pristupnicu) potrebno je dostaviti:

  • presliku osobne iskaznice,
  • potvrdu o prebivalištu ne stariju od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva,
  • dokumentaciju ovjerenu od strane kluba kojom se dokazuju ostvareni sportski rezultati.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bakra na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar s nazivom „ Za Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2021. godini“. 

Rok za dostavu prijava je 14. prosinac 2021.

Top