Učitavanje stranice: Mobilno reciklažno dvorište Grada Bakra - termini i lokaliteti

Ponedjeljak, 03 Siječanj 2022 12:28

Mobilno reciklažno dvorište Grada Bakra - termini i lokaliteti

Otpad koji se zaprima u mobilnom reciklažnom dvorištu Grada Bakra:

sitni EE otpad, fluorescentne cijevi, baterije, akumulatori, lijekovi, ambalaža od opasnih tvari, metalna ambalaža pod tlakom, boje, ljepila, smole, jestiva i motorna ulja, plastična, metalna i višeslojna (tetra) ambalaža, odjeća i obuća, papir i karton.

Kompletan raspored preuzmite u privitku.

Top